Prezentace Reebok a CCM 2011/12

SportObchod.cz se jako prvn? v ?esk? republice sezn?mil s novou hokejovou kolekc? zna?ek Reebok a CCM pro p??st? sez?nu 2011/12. P?edstaven? kolekce prob?hlo v pond?l? dne 31. 1. 2011 ve v?stavn? s?ni galerie Va?kovka v Brn?. Krom? kompletn? hokejov? v?stroje jsme byli tak? hojn? poho?t?ni a nechyb?la ani pravideln? p?ehl?dka v pod?n? n?dhern?ch sle?en.

SportObchod.cz, kter? pat?? mezi nejv?t?? prodejce hokejov? v?stroje Reebok a CCM, byl zastoupen produktov?mi mana?ery Michalem Ku?erou a Martinem Pi?t?l?kem.

Nov? modely jsme si osahali a zjistili, jak se kvalita nov?ch technologi? v?stroje posunula zase o n?co v??. V nejbli??? dob??budeme vytv??et?p?edobjedn?vku hokejov?ho vybaven? Reebok a CCM a?ty nejzaj?mav?j?? a nejpoveden?j?? modely ur?it? objedn?me. V?e v dostate?n?m po?tu, tak abychom v?m je mohli za zaj?mav? ceny na za??tku hokejov? sez?ny p?edstavit.

A bylo se opravdu na co d?vat 🙂

Sortiment Reebok
P?edv?d?c? m?stnost byla v?born? nazdoben? a opravdu reprezentativn?

Modelky p?edv?d?li sv? vnady a skv?le padnouc? v?stroj
Modelky p?edv?d?ly sv? vnady a skv?le padnouc? v?stroj

Michal a Martin v debat? se z?stupcem dodavatele pro Moravu
Michal a Martin v debat? se z?stupcem dodavatele pro Moravu

V?ce fotek najdete ve?fotogalerii SportObchod.cz

9. 2. 2011, autor:

Šatna blog ze zákulisí SportObchod.cz